Wzór sumaryczny tego związku ma postać

A. Ca3(PO4)2
B. Ca3(PO5)2
C. 2Ca3(PO4)
D. 3Ca(PO4)2