Wartościowość poszczególnych pierwiastków w tym związku jest równa:

A. Ca - VI, P - X, O - XVI
B. Ca - III, P - II, O - VIII
C. Ca - II, P - III, O - II
D. Ca - II, P - V, O - II