1 mol to taka ilość materii, która zawiera w przybliżeniu 6-1023 (odpowiednio) atomów, cząsteczek lub jonów.

Ile cząsteczek wody zawartych jest w 0,25 mola wody?

A. 1,51023
B. 0,5 1022
C. 1023
D. 0,25 1023