Jaka część uczniów głosowała na Agatę?

A. Mniej niż 1/4 ogółu.
B. Mniej niż 1/3, ale więcej niż 1/4 ogółu.
C. Więcej niż 1/3, ale mniej niż 2/5 ogółu.
D. Więcej niż 2/5 ogółu.