Ile procent uczniów głosowało na Adama?

A. 25
B. 20
C. 10
D. 80