Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z dnia 27 XI 1815 r.

Art.1. Królestwo Polskie jest na zawsze połączone z Cesarstwem Rosyjskim.

Art.2. Stosunki cywilne i polityczne, które jemu naznaczamy, jako też i związki to połączenie
ustalić mające, objęte są niniejszą ustawą, którą mu nadajemy.

Art.3. Korona Królestwa Polskiego jest dziedziczną w osobie naszej i naszych potomków, dziedziców i następców podług porządku następstwa, ustanowionego dla tronu cesarsko- -rosyjskiego.

Art.4. Ustawa konstytucyjna oznacza sposób i prawidła sprawowania władzy najwyższej. Art.5. Król w przypadku swej nieprzytomności mianuje namiestnika, który powinien mieszkać w Królestwie. Namiestnik podług woli odwołanym być może.

Źródło: Dziennik Praw Królestwa Polskiego z 1815, t. I.

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy - fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

Według cytowanej ustawy każdy kolejny car miał być królem Polski.

P

F

Namiestnika Królestwa Polskiego powoływał i odwoływał król.

P

F