Oceń, czy poniższe zdania dotyczące ekspansji kolonialnej państw europejskich w XIX wieku są prawdziwe, czy - fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

Rewolucja przemysłowa przyspieszyła ekspansję kolonialną państw europejskich.

P

F

Rywalizacja między mocarstwami kolonialnymi była jedną z przyczyn wybuchu I wojny światowej.

P

F