Nie umiem powiedzieć, w jakim wieku dziecko przyswaja sobie pojęcia polityczne; ale zdaje się, że takie chwytane z powietrza słowa, jak Moskale, żandarm, Cytadela, Apuchtin, niosły z sobą najwcześniejsze obrazy, spowijające beztroskie dzieciństwo atmosferą nieuchwytnej grozy.

Byłem brzdącem, kiedy rodzice przeprowadzili się. Inny klimat, żadnego widocznego ucisku - Mickiewicz w szkole, Kościuszko, Polska na co dzień i od święta. Wszystkie tamte pojęcia stały się nagle nieaktualne.

Na podstawie: T. Boy-Żeleński1, Znaszli ten kraj?..., Wrocław 2004.

1 Tadeusz Żeleński, pseudonim literacki Boy (1874-1941) - polski pisarz, poeta-satyryk, lekarz, działacz społeczny.

Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Autor wraz z rodzicami przeniósł się z ziem będących pod panowaniem

A. pruskim na ziemie znajdujące się pod panowaniem rosyjskim.
B. rosyjskim na ziemie znajdujące się pod panowaniem pruskim.
C. austriackim na ziemie znajdujące się pod panowaniem rosyjskim.
D. rosyjskim na ziemie znajdujące się pod panowaniem austriackim.