#.3.

A. I połowy XX w.

B. II połowy XX w.

C. I połowy XXI w.