Krokodyla przedstawionego na australijskim znaczku Pawła można opisać następująco:

A. wąż, zmiennocieplny, drapieżca, jajorodny
B. gad, stałocieplny, wody ciepłe
C. drapieżca, gad, zmiennocieplny, jajorodny
D. stałocieplny, płaz, jajorodny, zęby jadowe