„Literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć minione wieki".
Rozważ słuszność tego stwierdzenia w rozprawce. Zilustruj swoje argumenty przykła­dami literackimi.

Pamiętaj, że Twoja praca nie powinna być krótsza niż połowa wyznaczonego miejsca.