Aby nadać wyrazom znaczenie „mały", „o niewielkim rozmiarze", używa się formantów

A. -isko, -idło, -ydło.
B. -na, -anka, -owa.
C. -arz, -iciel, -ec.
D. -ik, -ek, -ka.