Którymi wyrazami, zgodnie z normą wzorcową, można wypełnić lukę w zdaniu?

1. nadzwyczaj 2. nienormalnie 3. ekstra 4. wyjątkowo 5. strasznie

Jaś szybko uczy się matematyki. Małgosia mówi o nim nauczycielce, że jest superzdolny. Lepiej powiedzieć, że Jaś jest................................................................................................ zdolny.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 1 i 4 B. 2 i 3 C. 4 i 5 D. 2 i 4