W tytule tekstu Jana Miodka zostały zastosowane

A. archaizmy.
B. wyrazy gwarowe.
C. zapożyczenia.
D. terminy naukowe.