W pierwszym wersie bajki w funkcji podmiotu występuje wyraz

A. gniewał się.
B. wędrujący.
C. przeklinał.
D. bogi.