Bohater utworu przestał narzekać na deszcz, gdy

A. zakończył podróż.
B. przestało padać.
C. ocalił dzięki niemu życie.
D. przestraszył się gniewu bogów.