W tabeli zapisano informacje na temat fragmentu recenzji Tadeusza Boya­-Żeleńskiego. Rozstrzygnij, która z nich jest prawdziwa. Zaznacz P we właściwym miej­scu.

1. 

Reżyserska interpretacja Zemsty przeszkadza widzom w skupieniu się na tekście sztuki.

P

2. 

Uznanie dla rozwiązań reżysera zostało wyrażone za pomocą określeń „re­żyserskie przybudówki" czy „zewnętrzne igraszki".

P

3. 

Zachowanie Wacława-aktora podczas rozmowy z Rejentem jest zgodne z obyczajowością epoki.

P