Którym wyrazem należy uzupełnić zapisane niżej zdanie odnoszące się do przedwojen­nej publiczności teatralnej?

A. Współczesna  B. Ówczesna  C. Teraźniejsza  D. Dzisiejsza  E. Dotychczasowa

 

A / B / C / D / E  publiczność teatralna była bardzo wymagająca.