Określenie „same tuzy" odnosi się do

A. publiczności kupującej bilety na premierę.
B. autora sztuki i reżysera spektaklu.
C. wszystkich aktorów grających w przedstawieniu.
D. krytyków obserwujących premierę.