W tabeli zamieszczono informacje dotyczące Zemsty. Rozstrzygnij, która z nich jest fałszywa. Zaznacz F we właściwym miejscu.

1.  

Autor nadał głównym postaciom komedii nazwiska uwydatniające ich cha­rakterystyczne cechy.

F

2. 

Cześnik i Rejent mają swoje ulubione powiedzonka i często wplatają je w tok wypowiedzi.

F

3. 

Słowami: „tych dwóch ludzi - ogień, woda" Papkin charakteryzuje Cześni- ka i Rejenta.

F

4. 

Utwór kończy się sceną pojedynku Cześnika z Rejentem.

F