1.

2.

3.

4.

Na których ilustracjach zostały przedstawione sceny z Zemsty? Wskaż właściwą odpowiedź.

A. 1 i 2 B. 2 i 3 C. 3 i 4 D. 2 i 4