#.2.

Wybuch rewolucji francuskiej w 1789 roku.

A

B

C

D