Przyporządkuj poniższe cechy (A, B, C lub D) postaciom dramatu (1, 2, 3), a następnie do każdej z tych cech dobierz po jednym synonimie spośród podanych (I, II, III lub IV).

Postać Cecha Synonim

1. Cześnik
2. Rejent
3. Papkin

A. tchórzostwo
B. porywczość
C. dwulicowość
D. wyrozumiałość
I. obłuda
II. gwałtowność
III. bojaźliwość
IV. pobłażliwość

Wskaż właściwe przyporządkowanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 1BII, 2CI, 3AIII
B. 1AIV, 2BI, 3CII
C. 1DIII, 2CIV, 3AI
D. 1BIII, 2DI, 3AII