Które zdanie trafnie charakteryzuje Papkina?

A. Wszystkich rozmówców traktuje z jednakowym szacunkiem.
B. W rozmowie z mężczyznami jest zawsze stanowczy.
C. Tylko w rozmowie z Podstoliną używa wyszukanych słów.
D. W rozmowach z kobietami używa zawsze kwiecistego języka.