Papkin podejmuje rozmowę z Podstoliną, żeby

A. przekonać ją do ślubu z Wacławem.
B. zapewnić ją o swoich uczuciach.
C. nakłonić ją do oddania ręki Cześnikowi.
D. zachęcić ją do okazania przychylności Rejentowi.