#.1.

Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1775-1783.

A

B

C

D