Uzasadnij, że Karol Wojtyła po wyborze na papieża pozostał patriotą.

...

...

...

...