Wyjaśnij, czym różni się rozumienie patriotyzmu w wypowiedziach:

Anny Dymnej i Zbigniewa Bońka - ...

...

...

...

Anny Dymnej i Stanisława Sojki - ...

...

...

...