Wymień czynniki, które zdaniem Stanisława Sojki decydują o przynależności narodowej człowieka.

...

...