Władcy państw zaborczych

Rosja

Prusy

Austria

Władca

Lata

panowania

Władca

Lata

panowania

Władca

Lata

panowania

Katarzyna II

1762-1796

Fryderyk II Wielki

1740-1786

Maria Teresa

1740-1780

Paweł I

1796-1801

Fryderyk Wilhelm II

1786-1797

Józef II

1765-1790

Aleksander I

1801-1825

Fryderyk Wilhelm III

1797-1840

Leopold II

1790-1792

Mikołaj I

1825-1855

Fryderyk Wilhelm IV

1840-1861

Franciszek II*

1792-1835

* po 1804r. panował jako Franciszek I

 

Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wśród władców dokonujących III rozbioru Polski byli

A. Fryderyk II Wielki i Maria Teresa.
B. Fryderyk Wilhelm III i Katarzyna II.
C. Katarzyna II i Fryderyk Wilhelm II.
D. Paweł I i Józef II.