Patriotyzm - według słowników

[A] patriotyzm m IV, D. -u, Ms. ~zmie, blm «miłość ojczyzny, własnego narodu połączona z gotowością ofiar dla nich» Niekłamany, prawdziwy, szczery, gorący patriotyzm.
Budzić, rozpalać patriotyzm. Patriotyzm regionalny, lokalny [...]  Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, Warszawa 1999.

[B]patriotyzm [wym. patrjotysm a. patrjotyzm, przestarz. patryjotysm] m IV, D. patrioty­zmu, Ms. patriotyzmie [wym. patrjotyźmie, rząd. patrjotyzmie], blm: Prawdziwy patriotyzm.Budzić w kimś patriotyzm. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski,
Warszawa 2002.

Oba hasła (A i B) zawierają:

A. objaśnienie znaczenia wyrazu.
B. wyjaśnienie pochodzenia wyrazu.
C. charakterystykę gramatyczną wyrazu.
D. zasady wymowy wyrazu.