Bitwa pod Monte Cassino rozegrała się

A. we Włoszech.  B. w Anglii.  C. we Francji.   D. w Polsce.