Częściowym spełnieniem nadziei, które Polacy wiązali z Napoleonem, było utworzenie przez niego:

A. Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
B. Rzeczypospolitej Krakowskiej.
C. Księstwa Warszawskiego.
D. Królestwa Polskiego.