Różnice między tekstem pierwszej zwrotki PIEŚNI LEGIONÓW... i tekstem pierwszej zwrotki polskiego hymnu państwowego dotyczą

A. trzech wyrazów.  B. czterech wyrazów.
C. pięciu wyrazów.  D. sześciu wyrazów.