Melodia PIEŚNI LEGIONÓW... utrzymana jest w rytmie

A. polki.   B. tanga.  C. krakowiaka. D. mazura