Poeta mówi, że odzyskanie niepodległości będzie możliwe, gdy Polacy:

A. odrzucą prywatne interesy i okażą uległość wobec zaborców.
B. zrezygnują z wewnętrznych waśni i podejmą walkę zbrojną z zaborcami.
C. zorganizują powstanie i zwrócą się o pomoc do mocarstw zachodnich.
D. poprą Napoleona i doprowadzą do konfliktu między zaborcami.