Obca moc, o której mowa w PIEŚNI LEGIONÓW..., to

A. Prusy, Austria, Rosja.    B. Rosja, Włochy, Szwecja.
C. Szwecja, Prusy, Austria.   D. Włochy, Szwecja, Prusy.