* Zygmunt August został koronowany w 1530 r.

Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Tablica genealogiczna zawiera informację o władcy, który

A. zmarł w XIV wieku.
B. był bratem Elżbiety Rakuszanki.
C. był wnukiem króla Czech i Węgier.
D. przejął po śmierci ojca władzę w dwóch królestwach.