Autorem słów PIEŚNI LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH był

A. Jan Henryk Dąbrowski.  B. Fryderyk Chopin.
C. Wacław Panek.   D. Józef Wybicki.