Tadeusz Rejtan przedstawiony jest na ilustracji

A. B.
C. D.