O rytmie tekstu DWÓR W SOPLICOWIE decydują następujące jego cechy:

A. jednakowa długość wersów i neologizmy.
B. sylabiczność utworu i średniówka.
C. układ stroficzny i wyrazy dźwiękonaśladowcze.
D. powtórzenia wyrazowe i archaizmy.