Osoby ukazane na portretach znajdujących się w Soplicowie łączy

A. pragnienie sławy.  B. potrzeba zaszczytów.
C. ukochanie wolności.   D. przekonanie o zwycięstwie.