Opisując dwór w Soplicowie, poeta kieruje uwagę czytelnika na:

A. bezkrytyczne naśladowanie przez jego mieszkańców stylu życia wyższych warstw.
B. umiłowanie przez jego mieszkańców kraju rodzinnego.
C. skłonność jego mieszkańców do kolekcjonowania zabytków malarstwa z minionych epok.
D. przekonanie jego mieszkańców, że ojczyzną człowieka jest cały świat.