#.3.

A. we Francji

B. w Niemczech

C.  w Szwajcarii