Poniosę je do końca.
Aż tam.

Co w wierszu oznaczają podkreślone wyrażenia?
...