Napisz, jaką funkcję pełni światło na ilustracji Gustave'a Dorego.
...
...