Podaj sposób, w jaki artysta wyróżnił na obrazie postać Salomona.
...