#.1.

A. średniowiecza  B. nowożytną

C. współczesną