Streść w 4-5 zdaniach tekst # (pomiń wstęp wydrukowany pochyłą czcionką).
...
...
...
...
...
...
...
...
...