Sam podjął decyzję w wyniku

A. strachu przed siłą Złego.
B. nacisku ze strony Rady.
C. rozmowy z samym sobą.
D. tęsknoty za domem.